Wat doen wij

Elektrotechniek

Elektrotechniek

elek·tro·tech·niek (de; v)
praktische toepassing van de elektriciteit

Duurzaam

Duurzaam

duur-zaam-heid:
beweging om het milieu minder te belasten.

Beheer & Inspectie

Beheer & Inspectie

be·he·ren (werkwoord; beheerde, heeft beheerd)
als verantwoordelijke zorg dragen voor
in·spec·tie (de; v; meervoud: inspecties, inspectiën)
toezicht, controle, keuring

Beveiliging

Beveiliging

be·vei·li·gen (werkwoord; beveiligde, heeft beveiligd)
beschermen, beschutten

Data & Telecom

Data & Telecom

da·ta (de; meervoud)
gegevens
te·le·com (de; v)
telecommunicatie: telecombedrijf, telecommarkt

Domotica

Domotica

do·mo·ti·ca
huisautomatisering, samentrekking van domus (huis) en tica wat afkomstig is van informatica, telematica, robotica

Call Now Button