Belang keuren arbeidsmiddelen

Als werkgever ben je volgens de Arbowet verantwoordelijk voor de veiligheid en gezondheid van uw werknemers. De Europese Richtlijn Arbeidsmiddelen schrijft voor dat de werkgever ervoor zorgt dat het gebruik van een arbeidsmiddel geen gevaar oplevert voor de veiligheid en de gezondheid van de werknemer. Onderdeel hiervan is het regelmatig laten keuren van arbeidsmiddelen. Het keuren van arbeidsmiddelen is van cruciaal belang om ervoor te zorgen dat ze veilig en conform de wettelijke eisen worden gebruikt. Door periodieke keuringen kunt u potentiële risico’s identificeren en tijdig maatregelen nemen om ongevallen en schade te voorkomen.

Keuring en advies

De keuring moet worden uitgevoerd door een deskundige en beoordeelt onder andere de technische staat, veiligheid, werking en functionaliteit van het arbeidsmiddel. De frequentie van de keuring is afhankelijk van het type arbeidsmiddel, de risico’s die ermee gepaard gaan en de intensiteit van het gebruik. Onze deskundigen voeren gedegen keuringen uit en verstrekken advies over de benodigde maatregelen en eventuele reparaties. We kunnen u ook ondersteunen bij het opstellen van een keuringsplan en het bijhouden van keuringsdata, zodat u altijd voldoet aan de vereiste keuringsintervallen.

Onderhoud en documentatie

Naast de keuring kunnen we ook onderhoudswerkzaamheden uitvoeren om de optimale werking en veiligheid van de arbeidsmiddelen te waarborgen. Denk hierbij aan het smeren, afstellen en vervangen van onderdelen. Daarnaast helpen we bij het bijhouden van de keuringsdocumentatie, zodat u te allen tijde kunt aantonen dat de keuringen zijn uitgevoerd en de arbeidsmiddelen veilig zijn bevonden.

Wij begrijpen dat de keuring van arbeidsmiddelen een complexe en tijdrovende taak kan zijn. Daarom staan we klaar om u te voorzien van advies, professionele keuringen en onderhoudsdiensten. Neem gerust contact met ons op om uw specifieke behoeften te bespreken en wij adviseren u graag.

 

Wij staan voor u klaar

Waarmee kunnen wij u helpen?

contact