Waarom thermografisch onderzoek?

Thermografisch onderzoek van een elektrische installatie maakt het mogelijk vroegtijdig slechte elektrische verbindingen, oververhitting van elektrische componenten, defecte componenten, ongelijke – en/of overbelasting en ontwerpfouten op te sporen en te detecteren. Met thermografisch onderzoek kan uw installatie preventief worden onderhouden, d.m.v. infraroodstraling kunnen er eventuele problemen worden opgespoord al voor dat er een storing optreedt en vroegtijdig worden verholpen. Zo voorkomt u op voorhand problemen in uw systemen die grote gevolgen kunnen hebben op uw bedrijfsvoering.

Normen

Bij het uitvoeren van thermografisch onderzoek zijn er normen waarmee rekening moet worden gehouden. Deze regels zijn ontworpen om de kwaliteit en betrouwbaarheid van het onderzoek te waarborgen. Het is van belang om te voldoen aan de relevante normen en richtlijnen, zoals de NEN 3140, om ervoor te zorgen dat het thermografisch onderzoek op een professionele en nauwkeurige manier wordt uitgevoerd.

Onderzoek en advies

Met onze gecertificeerde thermografische experts bieden wij professioneel thermografisch onderzoek dat voldoet aan de geldende normen en richtlijnen. Wij beschikken over geavanceerde thermografische apparatuur en expertise om gebouwen, installaties en elektrische systemen grondig te inspecteren. Onze experts analyseren de warmtebeelden en verstrekken gedetailleerde rapporten met aanbevelingen voor verbetering en energiebesparing.

Ondersteuning en vervolgacties

Na het thermografisch onderzoek kunnen wij je ondersteunen bij het implementeren van de aanbevolen verbetermaatregelen. We kunnnen u adviseren over reparaties aan installaties en andere relevante acties om bijvoorbeeld energieverlies en mogelijke problemen te verminderen. Bovendien kunnen periodieke thermografische inspecties worden uitgevoerd om de effectiviteit van de genomen maatregelen te evalueren en nieuwe problemen tijdig te detecteren. Wilt u meer weten over thermografisch onderzoek, de mogelijkheden voor uw gebouwen en installaties, of advies nodig hebt bij het implementeren van verbetermaatregelen? Onze experts staan voor u klaar!

Wij staan voor u klaar

Waarmee kunnen wij u helpen?

contact